Affiliation – Our Lineage


Tuhan Dan Inosanto

Jeet Kune Do, Kali, Silat

– – –

Professor Nicolas Saignac

Savate

– – –

Sifu Francis Fong

Wing Chun Kung Fu

– – –

Fredson Paixao

Brazilian Jiu-Jitsu